Superglass rectangular

Montajul șindrilelor 3Tab prin tehnica alinierii aleatorii

Pentru șindrilele Superglass 3Tab folosiți cuie zincate de 25 mm lungime.

Bateți cuiele în pozițiile indicate.

La nevoie aplicați mastic bituminos in puncte.

Banda de pornire se confecționează prin decuparea "solzilor" plăcilor de şindrile Superglass 3Tab.

Nailing position 3Tab shingles

Scurtaţi prima placă a benzii de pornire la jumătatea "solzului" pentru a evita supraăunerea capetelor plăcilor benzii de pornire cu capetele plăcilor din primul rând. Coborâți banda de pornire peste linia profilului picurător şi fixaţi-o în cuie. Banda de pornire trebuie sa depăşească muchia profilului picurător cu circa 1 cm şi trebuie lipită şi etanşată cu mastic bituminos.
Alinierea aleatoare aplăcilor de șindrile poate fi obţinută prin realizarea decupajelor cu diferite lungimi din plăciler de şindrile montate lângă profilul de închidere de fronton, comparativ cu metoda clasică ce impune decuparea "solzilor" la jumătate.

Ca şi reguli generale de montaj trebuie să aveţi în vedere:
1. Laţimea "solzilor" ce se suprapun peste închiderile de fronton nu trebuie sa fie mai mica de ¼ din lăţimea nominală a "solzilor".
2. Fantele plăcilor de şindrilă din rândurile succesive trebuie să fie locate la minim ¼  din lăţimea "solzilor" pentru asigurarea etanşeităţii.
3. În imediata vecinătate a profilelor de închidere fronton fantele plăcilor de şindrile din rândurile consecutive nu trebuie sa fie aplicate simetric pentru a nu induce obligativitatea regasirii simetriei liniilor pe planul de învelitoare.

Spacing method
Superglass random spacing method
Step 1
Superglass random spacing method
Step 2
Superglass random spacing method
Step 3
Superglass random spacing method
Step 4
Superglass random sapcing method
Step 5
Superglass random sapcing method
Step 6
Superglass random sapcing method
Step 7
Superglass random sapcing method
Step 8
Superglass random spacing method
Step 9