Superglass rectangular

Náhodná pokládka pro 3Tab šindel

29/03/2016

Pro Superglass 3Tab šindele používejte galvanizované 25 mm dlouhé střešní hřebíky.

Pozici hřebíku popíšeme v textu níže.

Připravte si startovací řadu - odřízněte viditelné spodní tabule ze Superglass 3Tab šindele.

Nailing position 3Tab shingles

Odřízněte polovinu tabule z prvního šindele startovací řady a přichyťte do okapového plechování. Startovací řada by měla přesahovat 1 cm přes okraj okapové hrany. Šindele ve startovací řadě podlepte asfaltovým tmelem Plastal Stick nebo Shingle Stick.

Vzhledu náhodné pokládky by mělo být dosaženo odříznutím různé délky z tabule šindele, čímž bude každá řada vypadat jinak. U standardní pokládky se vždy odřezává ½ tabule šindele.

Dodržte tato pravidla:

  1. Délka tabule po oříznutí musí být alespoň ¼

  2. Ukončení šindele v jakékoliv řadě musí být vzdáleno vertikálně alespoň o ¼ délky tabule od ukončení šindele v řadách pod nebo nad instalovanou řadou

  3. Odříznutí v řadách šindele nad sebou by nemělo být stejné, aby nedocházelo k vizuálnímu efektu klasické instalace

Spacing method
Superglass random spacing method
Obr. 1
Superglass random spacing method
Obr. 2
Superglass random spacing method
Obr. 3
Superglass random spacing method
Obr. 4
Superglass random sapcing method
Obr. 5
Superglass random sapcing method
Obr. 6
Superglass random sapcing method
Obr. 7
Superglass random sapcing method
Obr. 8
Superglass random spacing method
Obr. 9